THÙNG ĐÁ

HOTLINE: 0909 774 733 Skype

THÙNG ĐÁ

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Pathfinder 3.0
Thùng đá kéo Igloo GLIDE MONSTER 104L
5.890.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng giữ lạnh Quick & Cool 142L White
5.190.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đá có bánh xe GLIDE PRO 104L White
4.590.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đá Igloo Maxcold 95L Ice Blue
3.590.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đá nhựa Igloo Super Tough 68L
3.490.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đá nhựa kéo Ice Cube Maxcold Roller 66L
3.290.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng nước đá Igloo Maxcold Ultra 66L Ice Blue
2.940.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đựng đá có bánh xe Maxcold Ultra™ Roller 57L
2.890.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đá có bánh xe Maxcold Ultra™ Roller 38L
2.350.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đựng đá nhựa Igloo Maxcold 47L Ice Blue
2.190.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng giữ lạnh có bánh xe Island Breeze 57L
2.090.000 Đ
Màu Diablo Red
Màu Ocean Blue
Pathfinder 3.0
Thùng đá nhựa bánh xe WheelieCool™Combo 36L Red
1.990.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đựng đá Igloo Contour 49L
1.650.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đựng đá Igloo Family 49L Red
1.650.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đá có bánh xe Wheelie Cool™ 36L
1.590.000 Đ
Màu Majestic Blue
Màu Lava Red
Pathfinder 3.0
Hòm lạnh Igloo Island Breeze 45L Red
1.390.000 Đ
Pathfinder 3.0
Hòm lạnh Igloo Island Breeze 45L Blue
1.390.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng giữ lạnh có bánh xe Island Breeze 26L Blue
1.390.000 Đ
Màu Maroon
Màu Pink
Màu Majestic Blue
Màu Ocean Blue
Màu Orange
Pathfinder 3.0
Thùng đá vuông Igloo Ice Cube 45L Majestic Blue
1.390.000 Đ
Pathfinder 3.0
Thùng đựng đá Igloo Contour 28L
1.040.000 Đ
Màu Patriot
Màu Pink

1/2 1 2