TÚI GIỮ LẠNH

HOTLINE: 0909 774 733 Skype

TÚI GIỮ LẠNH

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Pathfinder 3.0
Túi giữ lạnh có khay nhựa cứng Igloo HLC 24Lon
810.000 Đ
Màu Blue
Màu Graphite Red
Màu Graphite Green
Pathfinder 3.0
Túi giữ nhiệt Igloo Large Square SF 30Lon
750.000 Đ
Pathfinder 3.0
Túi giữ nhiệt Igloo Large Square BW 30Lon
750.000 Đ
Màu Houndstooth
Màu Damask
Pathfinder 3.0
Giỏ giữ lạnh Igloo Dual Comp Black & White 24Lon
680.000 Đ
Màu Damask
Màu Houndstooth
Pathfinder 3.0
Giỏ giữ lạnh Igloo Dual Comp Bold Stripes 24Lon
680.000 Đ
Màu Sunflower
Màu True Blue
Màu Deep Red
Pathfinder 3.0
Giỏ giữ lạnh Igloo Dual Comp Polka Dots 24Lon
680.000 Đ
Màu Fuchsia
Màu Purple
Màu Aqua
Pathfinder 3.0
Túi bảo ôn Igloo Shopper Tote Polka Dots 30Lon
560.000 Đ
Màu Purple
Màu Fuchsia
Màu Aqua
Pathfinder 3.0
Túi bảo quản lạnh Rượu Vang WineTote BS 2Chai
510.000 Đ
Màu True Blue
Màu Sun Flower
Màu Deep Red
Pathfinder 3.0
Túi bảo quản lạnh Rượu Vang WineTote BW 2Chai
510.000 Đ
Màu Damask
Màu Houndstooth
Pathfinder 3.0
Túi bảo quản lạnh Rượu Vang WineTote PD 2Chai
510.000 Đ
Màu Fuchsia
Màu Purple
Màu Aqua
Pathfinder 3.0
Túi bảo quản lạnh Rượu Vang WineTote CGK 2Chai
510.000 Đ
Màu Navy Key
Màu Navy Chevron
Màu Tomato Key
Pathfinder 3.0
Túi bảo quản lạnh Rượu Vang WineTote AP 2Chai
510.000 Đ
Màu White Zebra
Màu Teal Zebra
Màu Brown Leopard

1/3 1 2 3