0

Vòi rót ấn nút Bình đá Igloo

  • Mã số sản phẩm: IGL 00024009
  • Giá bán: 190.000 Đ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 190000.00

Giới thiệu sản phẩm

Vòi rót ấn nút Bình nước đá Igloo 7.5L - 36L - vòi rót nước

Logo thương hiệu IGLOO USA. Số 1 từ Mỹ chuyên sản xuất thùng đựng đá, túi giữ lạnh, bình tích lạnh, bình đá, phích giữ lạnh vắc xin

Thay thế vòi rót nước - vòi rót ấn nút cho bình đựng đá
Need a new spigot?
Get your replacement spigot here to fix your beverage cooler as good as new! White, front push button-style spigot fits all Igloo 2-10 gallon (7.5 - 36L) beverage coolers.
Color: White
Made in China 
 


Features:
Includes: 1 spigot with gasketed nut
Fits all Igloo 2, 3, 5 and 10 gallon ( 7.5L-36L) beverage coolers
Easily installed - place spigot through cooler, screw down gasketed nut
Front access, push button-style spigot
Spigot is recessed once installed, making it less prone to shearing off
Angled pour spout for easy dispensing
Drip-resistant valve 

Materials:
Poly Olefin 
Specifications:
Fits all Igloo 2, 3, 5 and 10 gallon ( 7.5L-36L) beverage coolers 

Ý kiến cho sản phẩm

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Người dùng ẩn danh

Đánh giá:

PHỤ KIỆN - THAY THẾ

Ưa chuộng nhất